Forum MrocznaDolina
Gra słów ❤ - Printable Version

+- Forum MrocznaDolina (https://forum.mrocznadolina.com)
+-- Forum: Wolna strefa (https://forum.mrocznadolina.com/forum-23.html)
+--- Forum: Zabawy (https://forum.mrocznadolina.com/forum-24.html)
+--- Thread: Gra słów ❤ (/thread-32.html)Gra słów ❤ - MrEnderman - 11-10-2019

<p>

<!--StartFragment--><span style="color: rgb(241, 241, 241); font-family: tahoma, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgba(15, 15, 15, 0.95); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Początkowe słowo to będzie arbuz. Następne słowa muszą się zaczynać od końcowej litery ostatniego słowa.</span><br style="clear: left; color: rgb(241, 241, 241); font-family: tahoma, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgba(15, 15, 15, 0.95); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(241, 241, 241); font-family: tahoma, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgba(15, 15, 15, 0.95); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">A więc zaczynamy, pierwsze słowo:</span><br style="clear: left; color: rgb(241, 241, 241); font-family: tahoma, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgba(15, 15, 15, 0.95); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="clear: left; color: rgb(241, 241, 241); font-family: tahoma, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgba(15, 15, 15, 0.95); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(241, 241, 241); font-family: tahoma, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgba(15, 15, 15, 0.95); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">ARBUZ</span><!--EndFragment-->

<br></p>


RE: Gra słów ❤ - H4kuryuuk0u - 12-07-2019

ZĄB